2691074157
info@newpoliticsforyouth.eu
25100 Σελιανίτικα Αιγιαλείας

Εμείς

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Στο εγχειρίδιο που δημιούργησε η ομάδα μας για προτάσεις καλών Πρακτικών για τους Ο.Τ.Α. Α΄και Β΄ Βαθμού στο Τομέα της Νεολαίας αναφέρεται πως κατά τη δημιουργία των Καλλικρατικών δήμων προτεινόταν η λειτουργία τμημάτων για τη Νεολαία και ενδεικτικές δράσεις, όπως τη λειτουργία Κέντρων Πληροφόρησης Νέων.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σελιανιτίκων Ήλιος με έδρα τα Σελιανίτικα του Δ. Αιγιαλείας, στο Ν. Αχαΐας αποτελεί ένα μη κερδοσκοπικό πολιτιστικό σωματείο που ιδρύθηκε το έτος 2008 με την Αριθ. 46/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου. Ως πολιτιστικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Συλλόγων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας / Π.Ε. Αχαΐας, Πολιτιστικών Φορέων του Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού με αύξοντα αριθμό. 898 και στο Εθνικό Μητρώο των Εθελοντών Αιμοδοτών, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Μητρώο (Participant Identification Code) με PIC Number: 938568703.

Ο Σύλλογος επίσης είναι μέλος του Πανελλήνιου Παρατηρητηρίου της Κοινωνίας των Πολιτών και του Δικτύου Υπεύθυνων Οργανισμών & Ενεργών Πολιτών της Quality Net. Το 2013, με σκοπό την ευόδωση των καταστατικών στόχων τόσο του Συλλόγου όσο και για την άμεση αντιμετώπιση του Οικονομικού και Κοινωνικού Αποκλεισμού κατοίκων του Νομού, οι ιδρυτές και τα μέλη του Συλλόγου προέβησαν σε τροποποίηση του καταστατικού (με την Αριθ. 12 / 2013 Διάταξη του Ειρηνοδίκη Αιγιάλειας), ώστε να ανταποκριθούν στο κενό στήριξης των σύγχρονων αναγκών μιας αλληλέγγυας Κοινωνίας Πολιτών στην ευρύτερη περιοχή του Δ. Αιγιαλείας και του Νομού Αχαΐας.

Σήμερα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σελιανιτίκων Ήλιος απαρτίζεται από μια πλειάδα Μελών Εθελοντών, Χορηγών, Συνεργατών και είναι οργανωμένος σε (2) δύο διακριτούς τομείς δραστηριοποίησης:

Α) Τοπικές Πολιτιστικές Δράσεις, και

Β) Εθνικές και Διακρατικές Συνεργασίες.

Η παρούσα δημοσίευση εκφράζει μόνο την άποψη του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων πληροφοριών.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Πόσες φορές δεν έχουμε κάνει αναφορά στη λέξη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», στην έννοια «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»; Απάντηση όμως πήραμε; Πόσοι από μας τους νέους γνωρίζουμε ότι ως έννοια λοιπόν και ως λέξη και ως πολιτική - θεσμική πράξη, η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ γεννήθηκε, καταξιώθηκε και αναγνωρίστηκε στην Αρχαία Αθήνα; Ίσως πολλοί. Ίσως λίγοι. Ίσως ελάχιστοι. Ίσως... Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε, με όλες μας τις δυνάμεις να πετύχουμε. Να θυμίσουμε, να συμβάλλουμε στο ύψιστο αγαθό, που καλείται Δημοκρατία.

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Δημοκρατία, μια απλή λέξη που εκφράζει ένα πολίτευμα, μια παγκόσμια ιδεολογία, μια γενικευμένη ανθρώπινη προσδοκία και κυρίως ένα τρόπο ζωής με τον οποίο εκφράζεται η πλειοψηφία. Η Δημοκρατία ως πολίτευμα, χρεώνεται παγκοσμίως ως το δημιούργημα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού που εξαπλώθηκε αρχικά στον τότε ελλαδικό χώρο και έπειτα με την πάροδο των χρόνων σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Δεν αποτελεί μόνο τη διαδικασία εκλογής των κυβερνήσεων διαφόρων χωρών και άλλου είδους διοικήσεων, αλλά είναι βασική διαδικασία που εφαρμόζεται ακόμα και σε καθημερινό επίπεδο, σε καταστάσεις που απαιτείται άμεση λήψη αποφάσεων από μια μεγάλη γκάμα απόψεων και θέσεων.

Το σχέδιο «Τοπικό Όργανο Δημοκρατικής Συμμετοχής Νέων » αποτελεί μία πρωτοβουλία 30 νέων ανθρώπων του Πολιτιστικού Συλλόγου Σελιανιτίκων Ήλιος, με ίση την αναλογία συμμετεχόντων μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Στην ομάδα, ηλικίας από 14 έως και 30 ετών, συμμετέχουν μαθητές, μαθήτριες και τελοιόφοιτοι Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης, φοιτητές, φοιτήτριες και απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι., καθώς και άτομα με μεταπτυχιακές σπουδές.

Η δραστηριοποίηση της ομάδας νεολαίας του συλλόγου εκφράζει μια μεγάλη επιθυμία των νέων ανθρώπων για την ενεργότερη συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή και στα διοικητικά κέντρα λήψης αποφάσεων του τόπου τους, την επέκταση των δημοκρατικών διαδικασιών με την μορφή της άμεσης δημοκρατίας και του δημοκρατικού διαλόγου, καθώς και την προσδοκία για περισσότερη Ευρώπη, δηλαδή την λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της χώρας τους στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα οι περισσότεροι νέοι, μετά την ανεργία που μαστίζει την περιοχή της Αχαΐας αλλά και εν γένει τη χώρα μας, είναι ο διαφαινόμενος κοινωνικός αποκλεισμός που περιθωριοποιεί την νεολαία και την απομακρύνει από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, ρίχνοντάς την σε μια αδιαφορία και συνάμα απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών.

Για πρώτη φορά με τη υφιστάμενη δραστηριότητα καταβάλλονται προσπάθειες, μέσω του διαρθρωμένου διαλόγου, οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για τη χάραξη πολιτικής των τοπικών θεσμών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και στο Δήμο Αιγιάλειας να ακούσουν και να συζητήσουν για τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν το σύνολο των νέων της περιοχής και αποτελούν τροχοπέδη στην εξέλιξή τους. Προσδοκούμε, τα προβλήματα όπως, υψηλά ποσοστά ανεργίας, έλλειψη ουσιαστικών υποδομών αξιοποίησης της νεανικής δημιουργικότητας, κοινωνική απομόνωση των νέων κ.α. να συζητηθούν με τους υπευθύνους των παραπάνω Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, με στόχο να παραχθούν δόκιμες πολιτικές πρακτικές και να προγραμματιστούν ωφέλιμες δράσεις στο τομέα της νεολαίας, ενώ παράλλληλα να καταστεί αντιληπτό η τεράστια σημασία να προβλεφθεί ένας τρόπος πιο άμεσης αντιπροσώπευσης των νέων στα συμβούλια σχεδιασμού και λήψης αποφάσεών τους.

Εν γένει, σκοπός μας αποτελεί με την εκτέλεση του υπόψη σχεδίου η επικείμενη δυνατότητα αναπαραγωγής, τόσο σε τοπικό επίπεδο αρχικά όσο και σε εθνική εμβέλεια, ως βέλτιστη πρακτική χάραξης πολιτικής των θεσμών υπέρ των νέων και της προώθησης της συμμετοχής τους στα δημοκρατικά κοινά. 

Τέλος, με την συμμετοχή μας, σκοπεύουμε στην εξεύρεση λύσεων και στην υιοθέτηση καλών πρακτικών για τους νέους από τους θεσμικούς φορείς, συμβάλλοντας με την εφαρμογή αυτών να γίνουν οι νέοι πιο ενεργοί πολίτες και με σημαντικά ωφέλη στη λειτουργία της δημοκρατικής ζωής της χώρας.

Ευελπιστούμε, ότι με το παράδειγμά μας θα προκαλέσουμε την ευαισθητοποίηση και σε άλλους κοινωφελείς οργανισμούς, τοπικούς θεσμούς και ομάδες νεολαίας ανά την Ελλάδα να αναπτύξουν παρόμοιες δράσεις που συμβάλλουν καταλυτικά στην υποστήριξη μεταρρυθμίσεων πολιτικής υπέρ της νεολαίας.

Σας ευχαριστούμε.

logo

Η παρούσα δημοσίευση εκφράζει μόνο την άποψη του συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των περιεχόμενων πληροφοριών.